Information

Syftet med sajten är att underlätta reseplanering genom att erbjuda en karta där landets handikapparkeringar finns markerade. Hjälp oss gärna genom att lägga till fler platser!

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Den som har betydande svårigheter med att gå kan hos sin kommun ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Tillstånd kan beviljas för passagerare eller förare, och ger innehavaren rätt att parkera på parkeringsplatser reserverade för personer med rörelsehinder. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade görs på en speciell ansökningsblankett som du får av din kommun.

Mer information om parkeringstillstånd finns hos Transportstyrelsen och i trafikförordningen.

Bilstöd

Den som på grund av sitt funktionshinder har mycket stora svårigheter att förflytta sig på egen hand får under vissa förutsättningar bilstöd. Bilstödet kan bestå av bidrag till anskaffning och anpassning av bil, och till körkortsutbildning.

Mer information om bilstödet hittar du hos Försäkringskassan och i förordning om bilstöd till personer med funktionshinder.

Kommunernas information om parkeringar och tillstånd

Ronneby kommun

Umeå kommun

Ystads kommun

Intresserad av att ta över?

På grund av tidsbrist utvecklas inte sajten längre, även om viss underhåll förekommer när saker går sönder. Är du intresserad av att ta över sidan, kontakta Edward.